Innspill til vurdering av 2,4-dinitrotoluen

Kjemikaliebyrået Echa ber om innspill til den sosioøkonomiske vurderingen av et Reach-restriksjonsforslag for 2,4-dinitrotoluen innen 15. august 2022.

Publisert 24.06.2022 | Oppdatert 24.06.2022

Forslaget har vært på offentlig høring og har vært behandlet i Echas ekspertkomiteer Rac (Risk assessement committee) og Seac (Socio-economic analysis committee) siden september 2021. Forslaget gjelder

  • 2,4-dinitrotoluen (EC 204-450-0): Omfatter omsetning og bruk i faste produkter i konsentrasjoner over 0,1 %, både til den generelle befolkningen og til profesjonell bruk.

Gi innspill til Echa innen 15. august

Echa ber om innspill til den sosioøkonomiske vurderingen innen 15. august 2022.

Endringer i Reach-forordningen skal i utgangspunktet også innføres i Norge. Det er viktig at dere som er aktører på det norske markedet gir innspill til EUs høring for å kunne påvirke endringsforslag. Muligheten for å påvirke er svært begrenset når regelverket senere skal gjennomføres i norsk rett.