Ny veileder om hvordan pukkellaks kan fanges i elvene

En ny veileder forklarer hvordan fiskefeller kan bygges for å fange pukkellaks i små og mellomstore elver.

Publisert 28.06.2022

Hovedtiltaket for å stoppe pukkellaksen fra å gyte i elvene, er å sluse all laks som skal opp i elva gjennom en fiskefelle. Her blir pukkellaksen sortert ut, mens atlantisk laks, sjøørret og sjørøye slippes skånsomt videre.

Søk statsforvalteren om tillatelse før du bygger

Det finnes flere typer fiskefeller. Profesjonelt bygde feller er kostbare. Det er derfor nødvendig at å bruke rimeligere selvbygde feller der dette er mulig, for å få til effektive tiltak i flest mulig elver allerede i 2023. Du må ha tillatelse fra statsforvalteren, for å sette ut fiskefeller i elva. Det er derfor lurt å søke om dette før fiskefellene bygges.

En ny veileder viser hvordan selvbygde oppvandringsfeller konstrueres og driftes, og hvilke lokaliteter disse er egnet for. I mange elver kan dette fungere godt. Derfor har Miljødirektoratet fått utarbeidet en håndbok som viser hvordan dette kan gjøres. 

Dette er relevant for:

  • Små elver hvor det ikke er behov for flyteristfeller eller spilefeller
  • Elver som inntil videre ikke kan bli prioritert for andre felletyper av hensyn til økonomi

Statsforvalteren i Troms og Finnmark tester ut ulike konsepter i 2022, i samarbeid med lokale fiskerettshavere. Statsforvalteren i Troms og Finnmark dekker kostnader til elver der behovet er størst, men må gjøre en prioritering innenfor årets tildelinger til dette formålet.