Produktregisteret: Ny funksjon for å overføre produkter

Ny funksjon i produktregisteret lar deg flytte deklarerte produkter til en annen virksomhet.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 02.06.2022

Ny funksjonalitet for å overføre produkter fra en virksomhet til en annen virksomhet ble lansert 24. mai 2022. I tillegg er enkelte andre mindre endringer og forbedringer også lagt ut.

Overføring av produkter til en annen virksomhet

Det kan være flere årsaker til at et deklarert produkt skal flyttes over til en annen virksomhet: Endringer innad i en organisasjon, endret organisasjonsnummer, oppkjøp av produktportefølje eller fusjoner mellom virksomheter.

Følg veiledning dersom du har behov for å overføre produkter fra en virksomhet til en annen.

Mangler du rettigheter må du få tildelt enkeltrettigheter via tilgangsstyringen i Altinn av den som er daglig leder, styre leder eller en tilgangsstyrer i din virksomhet. Det er kun mulig å gi rettigheter via Altinn til personer med norsk personnummer eller D-nummer. Andre brukere/utenlandske, skal logge inn via Minside.