Forslag om harmonisert klassifisering for flere stoffer

Echa ber om kommentarer på forslag om harmonisert klassifisering og merking for flere stoffer innen 24. juni 2022.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 09.05.2022 | Oppdatert 09.05.2022

Høringen gjelder:

  • 2-phenylpropen (EC 202-705-0, CAS 98-83-9)

  • Chrysanthemum cinerariaefolium ekstrakt fra åpne og modne blomster av Tanacetum cinerariifolium. Innhentet ved bruk av karbondioksid

  • Chrysanthemum cinerariaefolium ekstrakt fra åpne og modne blomster av Tanacetum cinerariifolium. Innhentet ved bruk av løsemidler av hydrokarbon (EC 289-699-3, CAS 89997-63-7)

Komposisjon og produksjonsprosess for Chrysanthemum cinerariaefolium ekstrakt og plantevernmiddelet pyretrin er lik. Det foregår en parallell høring hos den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) for pyretrin. Det diskuteres å tilpasse navnene mellom disse stoffene.

Påvirkningsmuligheter

Systemet med klassifisering og merking skal identifisere farlige egenskaper ved et stoff eller en stoffblanding og gi brukerne nødvendig informasjon om farer og sikker bruk.

Kjemikalier klassifiseres med hensyn til helse- og miljøfare og brann- og eksplosjonsfare, basert på iboende egenskaper. Myndigheter og industri kan fremme forslag om harmonisert klassifisering av et stoff. Forslaget vil være bindende for alle som skal klassifisere dette stoffet i EU/EØS, dersom det blir vedtatt.

Hvis aktører på det norske markedet har kommentarer til forslaget, er det viktig å gi innspill til Echas høring. Det er der dere har størst påvirkningsmulighet. Påvirkningsmuligheten er begrenset når regelverket senere sendes på høring i Norge før det implementeres i norsk regelverk.