Kandidatlista i Reach - planer om nytt stoff

Kjemikaliebyrået Echa foreslår et nytt stoff på kandidatlista i Reach.

Publisert 16.05.2022 | Oppdatert 16.05.2022

Echas Registry of Intentions (RoI) er nå oppdatert med informasjon om planer om at disse stoffene skal identifiseres som SVHC og føres opp på kandidatlista i Reach:

Reaction mass of 2,2,3,3,5,5,6,6-octafluoro-4-(1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropan-2-yl)morpholine og 2,2,3,3,5,5,6,6-octafluoro-4-(heptafluoropropyl)morpholine(EC 473-390-7, CAS -)

Stoffet er foreslått oppført på kandidatlista på bakgrunn av svært miljøskadelige egenskaper, det vil si høy grad av persistents og veldig bioakkumulerende (vPvB).

Inneholder stoffer med særlig alvorlige helse- og miljøegenskaper (såkalte SVHC-stoffer, Substances of Very High Concern).

Når et stoff føres opp på kandidatlista får industrien informasjonsplikt til publikum og myndigheter ved omsetning av kjemikalier og faste produkter med slike stoffer (for eksempel tekstiler og møbler).

Stoffer på kandidatlista kan bli underlagt krav om autorisasjon i Reach, eller bli forbudt.

Registry of Intentions (RoI) er Echas register med informasjon om myndighetenes planer om fremtidig regulering av stoffer under Reach og CLP. Hensikten er å gjøre offentligheten, og spesielt berørte parter, oppmerksom på kommende reguleringsforslag. Dette muliggjør tidlig forberedelse til å bistå med informasjon, og kommentering på offentlig høring senere i prosessen.

Echa har tre registre:

Registry of Intentions (RoI) er Echas register med informasjon om myndighetenes planer om fremtidig regulering av stoffer under Reach og CLP. Hensikten er å gjøre offentligheten, og spesielt berørte parter, oppmerksom på kommende reguleringsforslag. Dette muliggjør tidlig forberedelse til å bistå med informasjon, og kommentering på offentlig høring senere i prosessen.

Echa har tre registre:

Les mer