Fant ulovlige fluorstoffer i skismøring

I 12 av 31 skismøringer ble det avdekket at de inneholdt det forbudte fluorstoffet PFOA.

Publisert 08.03.2022

Skismøringene var ulovlig å selge da stoffene var over tillatt grenseverdi. Miljødirektoratets kontroll av skismøring ble gjennomført i 2021 som en del av et felles nordisk tilsynsprosjekt. Sportsbutikkene som solgte produktene, fikk pålegg fra Miljødirektoratet om å trekke de fra markedet. 

Miljødirektoratets kontroll av perfluorerte stoffer var en del av et felles nordisk tilsynssamarbeid med Sverige, Danmark, Finland og Island. Ni prosent av de kontrollerte varene inneholdt for høye verdier av PFAS og var derfor ulovlige å selge.

Perfluorerte stoffer (PFAS) er syntetiske stoffer, som er vann-, flekk- og fettavvisende og brukes i mange produkter og kjemikalier. Vi finner PFAS i blant annet klær, skismøring, tepper, hansker, ryggsekker, telt, bil- og sykkelpleieprodukter og brannskum.

PFAS-ene er helse- og miljøskadelige. De er svært stabile, brytes langsomt i naturen og hoper seg opp i mennesker og miljø over hele verden. Derfor legger den nye handlingsplanen for en giftfri hverdag 2020-2025 stor vekt på å reduserebruken av PFAS.

Stoffene skal fases ut

Miljødirektoratet vil fortsette å kontrollere varer der det er stor sannsynlighet for å finne PFAS i produktene. 

Vi jobber sammen med flere andre europeiske land om et bredt forslag om regulering av PFAS for å fase ut bruken av stoffene. Forslaget omfatter hele gruppen PFAS (5000 – 10000 ulike stoffer) i alle anvendelser, men med visse unntak for enkelte bruksområder. Skismøring er blant produktene som vil bli omfattet av reguleringsforslaget, og all skismøring som inneholder disse stoffene vil da bli forbudt.

Forslaget skal etter planen legges frem i januar 2023, og endelig vedtak om forbud blir sannsynligvis vedtatt i løpet av 2025.

Velg fluorfri skismøring

Forbrukere bør allerede nå velge miljøvennlige, fluorfrie alternativer da det finnes flere slike på markedet.