Ny kunnskap om marine hetebølger i nordlige havområder

En ny rapport viser at økte temperaturer vil føre til flere marine hetebølger i nordlige havområder i fremtiden.

Publisert 07.03.2022

Marine hetebølger er perioder med unormalt høye havtemperaturer som kan vare alt fra dager til måneder. Rapporten peker på menneskeskapte klimaendringer som en hovedfaktor bak marine hetebølger på globalt nivå. Rapporten sier også at frekvens, intensitet og varighet av marine hetebølger vil fortsette å øke med økte temperaturer i fremtiden. Dette kan få stor betydning for det marine økosystemet.

Rapporten "Marine heatwaves in northern sea areas" er en litteraturstudie gjennomført av PlanMiljø på oppdrag fra Miljødirektoratet. Studien tar for seg marine hetebølger og det vi vet om dette fenomenet i nordlige havområder.

Påvirkninger på marine økosystemer

Noen områder og økosystemer er mer følsomme for marine hetebølger enn andre. Dette inkluderer for eksempel arktiske havområder, og kystområder hvor økosystemer dominert av tareskog er spesielt sårbare. Biologiske effekter som følge av marine hetebølger i nordlige havområder har ikke blitt studert nøye, og det er foreløpig fortsatt mange usikkerheter knyttet til dette. Forskning viser imidlertid at spesielt fastsittende organismer, som korallrev og tareskog, vil bli negativt påvirket. Tap av tareskog, som er habitatbyggende arter, kan få store økosystemkonsekvenser da tareskog er viktig som leve- og oppvekstområde og matkilde for en rekke andre arter.

Rapporten er todelt, og tar først for seg nåværende kunnskapsstatus på marine hetebølger i nordlige havområder. Del to er en ekspertvurdering med anbefalinger for fremtidig arbeid og kunnskapsinnhenting på dette temaet.