Tiltak mot utilsiktet mikroplast-utslipp på EU-høring

EU- kommisjonen har lagt ut en spørreundersøkelse om mulige tiltak mot utilsiktede utslipp av mikroplast fra seks spesifiserte kilder.

Publisert 11.03.2022

Kommisjonen ønsker å finne måter å håndtere utilsiktede utslipp av mikroplast til miljøet. Som en del av dette initiativet har de utarbeidet et spørreskjema som alle interessenter kan svare på.

Her settes søkelys på de største kjente kildene til utslipp av mikroplast som dekkslitasje, syntetiske tekstiler og plastpellets. I tillegg er kildene maling, vaskekapsler for vaskemaskiner og oppvaskmaskiner og geotekstiler under evaluering.

Hvilke tiltak som er aktuelle for de forskjellige kildene, er spesifisert i spørreskjemaet.  

EU ber om mer kunnskap om utilsiktede utslipp av mikroplast

Kommisjonen ber også om at de som har ytterligere kunnskap om utilsiktede utslipp av mikroplast fra kildene maling, vaskekapsler og geotekstiler sender inn dette.

De ønsker også informasjon om konsekvenser av utslipp av veldig små mikroplastpartikler (såkalt nanoplast) generelt eller fra de seks spesifiserte kildene.

Ved å svare på skjemaet bistår du Kommisjonen i deres videre arbeid med å se på hvordan EU bedre kan regulere utilsiktede utslipp av mikroplast.