For ukrainske flyktninger som har med eksotiske dyr

Miljødirektoratet har laget informasjon om regler som gjelder for ukrainske flyktninger som har med seg eksotiske kjæledyr til Norge.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 18.03.2022

Norsk lov og forskrifter krever at du har tillatelse til innførsel og hold av eksotiske kjæledyr/hobbydyr, og man må i utgangspunktet ha tillatelse fra Miljødirektoratet. Flere arter kan imidlertid tas inn uten søknad og tillatelse.  

For flyktninger fra Ukraina vil det kunne tillates å innføre flere arter enn normalt, men med et forbehold om at dyret ikke vil kunne gjøre skade i det norske miljøet.  

Tillatelser gis normalt etter disse vilkårene:  

  • Dyret skal kunne oppbevares slik at det ikke kan slippe ut i miljøet, også under transport. Dyret må derfor holdes innendørs i bur.
  • Dyret eller eventuelt avkom kan ikke omsettes eller videreformidles på annen måte uten tillatelse fra Miljødirektoratet. Ved retur til Ukraina eller flytting til annet land må kjæledyret bringes med ut av Norge igjen. 
  • Dersom dyret skulle rømme må man varsle Miljødirektoratet umiddelbart.