Autorisasjon: Kromtrioksid, 4-tert-OPnEO og TCE

EU-kommisjonen har innvilget autorisasjon til fem søkere for begrenset bruk av disse stoffene. Tilsvarende vedtak er nå fattet av Miljødirektoratet.

Publisert 21.10.2022 | Oppdatert 21.10.2022

Vedtaket om autorisasjon gjelder følgende stoffer og virksomheter (du finner mer informasjon om bruksområder i lenkene):

Kromtrioksid

4-tert-OPnEO

Trikloretylen (TCE)

Miljødirektoratet har, i tråd med sine forpliktelser i EØS-avtalen, fattet tilsvarende vedtak som EU-kommisjonen.

Les mer om krav til autorisasjon