EU-høring om vannbehandling på rester av aktivstoffer

Efsa og Echa ønsker innspill på veiledningsdokument for vurdering av effekt av drikkevannsbehandling på rester av plantevernmidler og biocider.

Publisert 18.10.2022

Det europeiske mattrygghetsbyrået (Efsa) og det europeiske kjemikaliebyrået (Echa) har en åpen høring av et utkast til veiledningsdokument for vurdering av plantevernmidler og biocider.

Veiledningsdokumentet tar for seg virkningen av drikkevannsbehandling på rester av aktivstoffer og deres metabolitter. Veiledningen beskriver hvilke rester som må vurderes, identifisering av omdanningsprodukter fra vannbehandlingen og hvordan man gjennomfører en risikovurdering som inkluderer inntak av behandlet vann.

Alle interessenter inviteres til å sende innspill innen 27. oktober 2022.