Forbud mot tilsatt mikroplast diskuteres i EU

Det europeiske kjemikaliebyrået Echa har på oppdrag fra EU-kommisjonen utarbeidet et forslag til forbud mot mikroplast tilsatt i produkter.

Publisert 13.10.2022

Forslaget som er en del av EUs-plaststrategi, utarbeides under kjemikalieregelverket Reach. Hvis forbudet blir vedtatt, anslås det at mengden av mikroplast som slippes ut i miljøet i Europa vil reduseres med 500 000 tonn over 20 år.

Forslaget er utarbeidet av Echa og behandlet i byråets vitenskapelige komiteer før det ble oversendt til Kommisjonen i desember 2020. På bakgrunn av arbeidet gjort i Echa la Kommisjonen i høst frem sitt forslag til lovtekst. EU-kommisjonen og EU/EØS-landene diskuterer nå forslaget  i Reach-komiteen. Når det er oppnådd flertall i komiteen for et forslag, vedtar EU-kommisjonen det nye regelverket, etter en vurdering i Parlamentet og Rådet i EU.

Restriksjonen omfatter syntetiske polymermikropartikler under 5 mm og fiberlignende partikler under 15 mm som tilsettes i produkter med hensikt. Slik det nå ser ut vil forbudet gjelde en rekke bruksområder der mikroplast havner i miljøet. Syntetisk granulært løst fyllmateriale til bruk på kunstgressbaner og andre idrettsbaner foreslås et forbud mot salg med en overgangsperiode på seks år. Etter endt overgangsperiode vil det ikke være mulig å få tak i gummigranulat for påfyll eller etablering av kunstgressbaner.

Naturlige, nedbrytbare og løselige polymere er foreslått unntatt fra definisjonen av syntetiske polymermikropartikler.

Første diskusjonen av forslaget i Reach-komiteen var 23. september 2022 og diskusjonen fortsetter på det kommende møtet 26. oktober 2022. Foreløpige signaler fra Kommisjonen er at den endelige lovteksten forventes vedtatt i første halvdel av 2023.

Vi vil informere ytterligere når tidsløpet for Kommisjonens endelige vedtak er mer eksakt.