WEEE-direktivet på EU-høring

EU-kommisjonen ber om innspill til WEEE-direktivet, som regulerer ordningen med produsentansvar for elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall).

Publisert 11.10.2022

Målet er å evaluere hvordan WEEE-direktivet (2012/19/EU) støtter opp om en sirkulær økonomi og miljøforsvarlig håndtering av EE-avfall.

Høringsfrist 3. november 2022

Alle interesserte inviteres til å sende innspill via EU-kommisjonens høringsportal innen 3. november 2022.