EUs spørreundersøkelse om helsebaserte grenseverdier

EU-kommisjonen ber om innspill på bruken av helsebaserte grenseverdier. Fristen for innspill til EU-kommisjonen er 10. oktober 2022.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 28.09.2022 | Oppdatert 28.09.2022

EU-kommisjonen ber om innspill på bruken av helsebaserte grenseverdier som brukes i regulatorisk sammenheng for å beskytte mennesker og miljø fra negative effekter etter eksponering for forskjellige kjemiske stoffer og stoffblandinger.

Spørreskjemaet er en del av et pågående arbeid som ledes av EU-kommisjonen i samarbeid med det europeiske kjemikaliebyrået Echa og andre EU-byråer.