Høring om forordning for Echa

EU-kommisjonen ber om innspill på initiativet om en kommende egen forordning for det europeiske kjemikaliebyrået (Echa).

Publisert 20.09.2022

Fristen for innspill til EU-kommisjonen er 10. oktober 2022.

Som en del av kjemikaliestrategien for bærekraft under den grønne given, ønsker EU-kommisjonen å forenkle og konsolidere regelverk på kjemikalier. EU-kommisjonen bruker en tilnærming som kalles "one substance, one assessment" (ett stoff, en vurdering).

Echa vil få flere oppgaver og vil trenge bærekraftig rammeverk for finansiering.

Formålet med initiativet er å tilpasse mandatet og strukturen av Echa til byråets fremtidige oppgaver. EU-kommisjonen ønsker å styrke byråets styringssett (governance).

EU-kommisjonen skal holde målrettede konsultasjoner med myndigheter i medlemslandene og EU-byråene i tillegg skal ekspertgruppen for "on substance one, assessment" bli konsultert. Norge deltar i denne ekspertgruppen ved representanter fra Miljødirektoratet.