Høring om forordning for Echa

EU-kommisjonen ber om innspill på initiativet om en kommende egen forordning for det europeiske kjemikaliebyrået (Echa).

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 20.09.2022

Fristen for innspill til EU-kommisjonen er 10. oktober 2022.

Som en del av kjemikaliestrategien for bærekraft under den grønne given, ønsker EU-kommisjonen å forenkle og konsolidere regelverk på kjemikalier. EU-kommisjonen bruker en tilnærming som kalles "one substance, one assessment" (ett stoff, en vurdering).

Echa vil få flere oppgaver og vil trenge bærekraftig rammeverk for finansiering.

Formålet med initiativet er å tilpasse mandatet og strukturen av Echa til byråets fremtidige oppgaver. EU-kommisjonen ønsker å styrke byråets styringssett (governance).

EU-kommisjonen skal holde målrettede konsultasjoner med myndigheter i medlemslandene og EU-byråene i tillegg skal ekspertgruppen for "on substance one, assessment" bli konsultert. Norge deltar i denne ekspertgruppen ved representanter fra Miljødirektoratet.