Søknadsskjema for CO2-kompensasjon er åpnet

Miljødirektoratet har åpnet for å ta imot søknader om CO2-kompensasjon for støtteåret 2021, før ny forskrift om CO2-kompensasjon er formelt vedtatt.

Publisert 08.09.2022

Klima- og miljødepartementet orienterte 19. august 2022 om at nytt forslag til norsk CO2-kompensasjonsordning for industrien er sendt til godkjenning i Eftas overvåkingsorgan ESA, og om videre prosess.

Miljødirektoratet tar forbehold om at ESA godkjenner den norske ordningen for CO2-kompensasjon, og at Stortingets bevilgning er tilstrekkelig til å dekke de samlede kostnadene.

Søk om CO2-kompensasjon i Altinn

  • Dersom bedriften din har mottatt CO2-kompensasjon i perioden mellom 2013 og 2020, og bedriften fortsatt er berettiget kompensasjon, er skjema tilgjengelig i Altinn.
  • Dersom bedriften ikke har mottatt CO2-kompensasjon tidligere, og dere mener dere er berettiget, kan dere ta kontakt med Miljødirektoratet for å få opprettet et søknadsskjema som vil bli tilgjengelig i Altinn.

Vi ber dere sende inn søknaden så fort som mulig og senest innen 10. oktober 2022.

Les mer