EU-høring: Prioriteringer under ny økodesignforordning

Europakommisjonen ber om innspill til hvilke nye produktgrupper og horisontale tiltak som bør prioriteres i den kommende økodesignforordningen.

Publisert 07.02.2023

Europakommisjonen la i mars 2022 fram et forslag til en ny forordning om økodesign for bærekraftige produkter (økodesignforordningen). Forslaget behandles nå i Rådet og Europaparlamentet, og det er ventet vedtak om endelig regelverk senest våren 2024. I parallell har Europakommisjonen startet prosessen med å sette prioriteringer for videre arbeid med underliggende rettsakter under den nye forordningen.

Høringsfrist 12. mai 2023

EUs høring tar utgangspunkt i en innledende analyse fra Europakommisjons felles forskningssenter (JRC) som har identifisert at følgende produkter og horisontale tiltak potentielt kan prioriteres:

  • Sluttbruksprodukter: tekstiler og sko, møbler, keramiske produkter, dekk, rengjøringsmidler, madrasser til seng, smøremidler, maling og lakk, kosmetiske produkter, leker, fiskegarn og fiskeutstyr, absorberende hygieniske produkter
  • Mellomprodukter: Jern og stål, jernfrie metaller, aluminium, kjemikaler, plast og polymerere, papir, papirmasse og papp, glass
  • Horisontale tiltak: holdbarhet, mulighet for materialgjenvinning, materialgjenvunnet innhold

Det vil senere komme en egen høring om prioritering av energirelaterte produkter.

Alle interesserte inviteres til å sende innspill til Europakommisjonen via Europakommisjonens høringsportal innen 12. mai 2023:

Det finnes også et detaljert spørreskjema på EU-kommisjonens høringsportal: