Droner i verneområder – slik er reglene

På Miljødirektoratets nye nettside får du hjelp til å finne reglene for droneflyging i nasjonalparker, naturreservater og andre verneområder.

Publisert 02.03.2023

Alle verneområder har sin egen verneforskrift som gir regler for området. Det er verneverdiene i området som avgjør hvilke regler som gjelder, og i mange verneområder, slik som nasjonalparker og større landskapsvernområder, er droneflyving forbudt.

Les mer om reglene for droneflyving i verneområder her: