Nå skal alle deklarere farlig avfall digitalt

1. mai er datoen alle produsenter og mottak av farlig avfall må få med seg. Da kan man ikke lenger bruke papirskjemaene for deklarering av farlig avfall. Alle skal over på Avfallsdeklarering.no. 

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 24.02.2016

820 av drøyt 23 000 avfallsprodusenter har begynt å ta i bruk Avfallsdeklarering.no, det nye elektroniske systemet for innrapportering av farlig avfall.

– Vi er ikke fornøyd med oppslutningen. Nå har vi forenklet, forbedret og digitalisert og så følger ikke næringslivet opp. Det nye elektroniske deklarasjonssystemet skal gjøre det enklere både for bransjen og oss, og vil redusere papirhaugene betraktelig. Dette er en vinn-vinn-løsning, derfor setter vi nå en frist til 1. mai. Da må alle som produserer eller tar imot farlig avfall, ha lest veilederne og tatt tjenesten i bruk, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Digitalisering

Elektronisk deklarering vil gjøre driften billigere og enklere, og næringslivet vil spare flere millioner kroner i året.

Miljødirektoratet har årlig fått inn rundt 200 000 deklarasjonsskjemaer for farlig avfall.

Det blir det slutt på når alle går over på den elektroniske løsningen.

– Vi skjønner at noen synes det er vanskelig å sette i gang med et helt nytt system. Derfor har vi utarbeidet en kortere veileder. Vi håper det kan få flere over på løsningen, sier Hambro.

Spillolje

Refusjonsberettiget spillolje skal også deklareres elektronisk, men anlegget som tar imot spillolje og søker om refusjon, må sende anmodningen på papir.

Det vil komme en elektronisk løsning for spilloljerefusjonssøknad så raskt som vi rekker. Inntil den er klar må søknad om refusjon for spillolje sendes på papir som tidligere.