Nettbutikker informerte ikke om farlige kjemikalier

11 av 15 nettbutikker ga ikke tilstrekkelig informasjon om kjemikalienes farlige egenskaper til forbrukerne, da Miljødirektoratet kontrollerte dem.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 13.11.2017

Nettbutikker som selger kjemikalier, må informere kundene om kjemikalienes farlige egenskaper. Netthandel er underlagt de samme forpliktelsene som vanlige butikkhandel.

Følger opp nettbutikkene

Stikkprøvekontrollen av de 15 nettbutikkene tidligere i år er en del av Miljødirektoratets økende kontroll med netthandel av kjemikalier og produkter til norske forbrukere.

– Det er bekymringsfullt at de fleste nettbutikkene brøt regelverket. De har nå rettet opp slik at de gir forbrukere informasjon om kjemikalienes farlige egenskaper. Det viser viktigheten av å følge opp netthandelen videre, sier avdelingsdirektør Bjørn Bjørnstad i Miljødirektoratet.

Farepiktogrammene er grafiske symboler som angir farene ved et stoff eller en stoffblanding.

Relaterte lenker