Foreslår at oljetankene skal opp

Fra 2020 er det forbud mot fossil oljefyring i Norge.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 04.10.2017

Miljødirektoratet foreslår at alle nedgravde oljetanker som ikke lengre brukes, må tømmes og fortrinnsvis graves opp.

'Miljødirektoratet har sendt Klima- og miljødepartementet et forslag til endringer i dagens forskrift om nedgravde oljetanker. Endringen skal blant annet klargjøre hvilket ansvar man har hvis man eier en nedgravd oljetank.

– Hva blir nytt for den enkelte tankeier, med dette forslaget?

– Vi foreslår at alle nedgravde tanker som ikke er i bruk, må tømmes, rengjøres og graves opp – uavhengig av hvor stor tanken er, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet, og legger til:

Likt for alle

– Tidligere måtte forskriften vedtas av kommunen, men ikke alle kommuner har gjort dette. Dermed varierte også kravene fra kommune til kommune. Mens enkelte kommuner stilte konkrete krav til nedgravde tanker tilknyttet boliger, har andre kommuner ikke gjort det. Nå blir det likt for alle tankeiere.

Dersom en tank ligger vanskelig til, slik at det blir urimelig kostbart å grave opp tanken, kan kommunen gi tillatelse til at den tømmes, rengjøres og fylles igjen med grus eller andre stabile, naturlige masser.

– Men vi anbefaler at det skjer unntaksvis. Oppgraving er det sikreste tiltaket, og skiller seg ikke mye i pris fra igjenfylling, forteller Hambro.

Støtte

Fra 1. januar 2020 blir det forbudt å bruke fossil olje og parafin til oppvarming av boliger og andre bygninger, noe som i praksis fører til at de fleste gjenværende nedgravde oljetanker vil gå ut av bruk og må fjernes.

For mange vil det lønne seg økonomisk å bytte ut oljefyring med fornybar energi. Enova gir støtte til å bytte ut oljefyring og til å fjerne selve oljetanken.

Les mer om Enovas støtteordning her

På oljefri.no finner du også nyttig informasjon om løsninger og støtteordninger

– Å bytte ut oljefyr/parafin med for eksempel varmepumpe, vil koste en del på kort sikt, men man sparer det inn etter noen år fordi utgiftene til strøm, varmepumpe eller fjernvarme er betydelig lavere enn til fossil olje, forteller Hambro.

Nedgravde oljetanker - ofte stilte spørsmål