Utslippene av klimagasser ble redusert med 1,7 prosent i 2017

Utslippene av klimagasser i Norge gikk ned med rundt 1,7 prosent fra 2016 til 2017, viser foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Varsel Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 15.08.2018

SSB presenterer foreløpige utslippstall for klimagasser og langtransportert forurensning i 2017. De har også revidert hele tidsserien 1990 til 2016 for å inkludere data for energibruk og produksjon fra den nye energibalansen. 

SSB har publisert overordnede tall for utslippene fordelt på åtte sektorer.

Utslipp av klimagasser i Norge i 2017 (SSB)