Meld fra om gaupespor

Har du sett spor i snøen etter flere gauper som går i lag? Statens naturoppsyn er klar til å se på sporene, for å registrere observasjonen din i det nasjonale overvåkingsprogrammet.

Varsel Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 21.12.2018

Spor etter flere gauper i lag kan være en gaupefamilie. Registrering av spor er valgt som metode for å overvåke gaupe, både i Norge og Sverige.

I stor grad er den basert på lokal medvirkning. Målet er å få registrert flest mulig av de familiegruppene som finnes.

Miljødirektoratets feltapparat, Statens naturoppsyn (SNO), registrerer spor etter familiegrupper av gaupe over hele landet. Arbeidet er en del av det nasjonale overvåkingsprogrammet for store rovdyr.

Kontakt nærmeste rovviltkontakt

- Vi er avhengige av å være raskt på stedet for å få avgjort om det faktisk dreier seg om en gaupefamilie. Det er derfor viktig å varsle nærmeste rovviltkontakt snarest mulig, sier Morten Kjørstad, direktør i SNO.

SNO ønsker at spor etter flere gauper i lag skal varsles til lokal rovviltkontakt: Her finner du SNOs rovviltkontakter

Det er også mulig å legge inn observasjonen på www.skandobs.no. Da blir regionalt rovviltansvarlig i SNO varslet på SMS og følger opp observasjonen.

Stilles krav til sporene

I det nasjonale overvåkingsprogrammet for store rovdyr, stilles det klare krav til dokumentasjon før en observasjon av spor kan bli godkjent som en familiegruppe.

Alle konkrete meldinger som mottas, blir fulgt opp av SNO, såfremt værforholdene tillater det. Rovviltkontaktene sporer i 1 til 3 kilometer etter en egen instruks, for å forvisse seg om at det er spor etter en familiegruppe.

Registreringsperioden varer ut februar.