Sjekket om leketøy var riktig merket

Miljødirektoratet har gjennomført en omfattende kontroll av leketøy i 41 butikker.  Vi sjekket 800 leketøy for å kontrollere om de var CE-merket, som er et av flere krav som gjelder alle leketøy.

Publisert 13.12.2018

Med CE-merkingen signaliserer produsenten at leketøyet er produsert etter gjeldende regler for nettopp denne typen produkter. 

Vår kontroll viste at kun 27 produkter manglet CE-merking. Salget av disse ble stanset. På tross av at de fleste produktene var påført CE-merkingen, kan det være grunn til å stille spørsmålstegn ved gyldigheten av CE-merket i enkelte tilfeller. Det er begrunnet med at CE-merket ikke er utformet slik det skal være i henhold til regelverket. 

Vi har derfor for disse produktene etterspurt dokumentasjonen som ligger til grunn for merkingen i etterkant av butikkontrollene. Denne delen av kontrollen pågår fortsatt. 

Miljødirektoratet er godt fornøyd med at de aller fleste leketøyene hadde CE-merking. Resultatene av vår butikkontroll fra 2017 på EE-produkter (elektriske og elektroniske produkter) visste at mange flere EE-produkter manglet CE-merking, sammenlignet med leketøy.