Søker norske eksperter til naturpanelets arbeid

Miljødirektoratet inviterer norske forskere til å la seg nominere som eksperter til  naturpanelets arbeid med utredningen om fremmede arter.  Fristen for å sende inn nominasjonssøknad er 11. januar 2019.

Varsel Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 12.12.2018

Arbeidet med den tematiske utredningen om invaderende fremmede arter inngår i arbeidsprogrammet til det internasjonale naturpanelet (IPBES), og utredningen skal gjennomføres i perioden 2019 til 2022.En full beskrivelse av utredningens innhold finner dere her.Utredningen vil bli et viktig kunnskapsgrunnlag for myndigheter og andre i bekjempelsen av fremmede arter og i arbeidet med å unngå ytterligere spredning. 

Det blir lagt vekt på at forfattergruppen som skal gjennomføre utredningsarbeidet er tverrfaglig, så Miljødirektoratet oppfordrer til nominasjoner av eksperter fra flere ulike fagdisipliner.

Eksperter som vil la seg nominere må selv fylle ut søknaden på naturpanelet/IPBES hjemmeside, og innlogging til skjemaet finner dere her. Miljødirektoratet som er nasjonalt knutepunkt for IPBES, vil deretter bli bedt om å bekrefte at norske myndigheter støtter nominasjonen.

Tilgang til internasjonalt anerkjente miljøer

Deltakelse i naturpanelets faglige arbeid vil være faglig meritterende for forskere, viktige for forskningsinstitusjonenes samfunnsoppdrag og gi tilgang til verdifulle internasjonale forskernettverk, på samme måte som under klimapanelet.

Naturpanelets tverrfaglige ekspertpanel vil velge ut ekspertene til utredningene basert på faglige meritter, samlet faglig bredde og geografisk og kjønnsmessig balanse. 

Dersom dere har spørsmål til nominasjonsskjemaet som skal fylles ut, eller andre spørsmål angående prosessen, vennligst kontakt nasjonalt kontaktpunkt i Miljødirektoratet v/Nina Vik (nina.vik@miljodir.no).  Dere finner den fulle utlysningen fra naturpanelet her.