Verner 40 skogområder

Kongen i statsråd har vedtatt å verne 40 skogområder i åtte fylker.

Varsel Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 14.12.2018

Samlet nytt verneareal er ca. 90 kvadratkilometer, hvorav ca. 60 kvadratkilometer er produktiv skog.

Med dette vernet er om lag 4,7 prosen av alt skogareal og om lag 3,5 prosent av den produktive skogen vernet.

14 av områdene er utvidelser av eksisterende naturreservater.

Nasjonal verneverdi

11 av områdene er vurdert å ha nasjonal verneverdi.

De inneholder viktige naturtyper som Norge har et spesielt ansvar for, blant annet med forekomster av edellauvskoger, bekkekløfter og områder med stor variasjon i av ulike barskogtyper.