Forbud mot oljefyring vedtatt

Fra 1.1.2020 blir det forbudt å bruke fyringsolje og parafin til oppvarming i privatboliger, offentlige bygg og næringsbygg.

Varsel Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 29.06.2018

Forbudet skjerpes noe i forhold til høringsforslaget, og vil også omfatte driftsbygninger i landbruket fra 2025, og av midlertidige bygninger fra 2020. Forbudet ble formelt fastsatt av klima- og miljødepartementet og olje- og energidepartementet i dag.

Fyring med mineralolje (olje og parafin) til oppvarming av sykehusbygg med døgnkontinuerlig pasientbehandling blir også forbudt fra 2025, dvs. fristen utsettes noe i forhold til tidligere forslag.

Les mer om forskriften hos Klima- og miljødepartementet 

Reduserer klimagassutslipp

Forbudet mot fyring med mineralolje vil sikre overgangen til fornybar oppvarming i mange bygg og redusere klimagassutslippene.

Kommunene må følge opp

Den nye forskriften er hjemlet i forurensingsloven og energiloven. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er myndighet for de bestemmelsene som skal sikre forsyningssikkerhet. Kommunen er ansvarlig for å følge opp de øvrige bestemmelsene i forskriften.

Miljødirektoratet har laget en veileder for eiere og brukere av fyringsanlegg, og andre som er pålagt plikter i forskriften, som nettselskaper, kommuner, fylkesmenn og NVE.

Oljetanker

Det finnes trolig rundt 270 000 nedgravde oljetanker i Norge i dag. Mange av disse er i ferd med å gå ut på dato. Risikoen for oljelekkasje øker når gjennomsnittlig levealder, på rundt 30 år, overskrides.

Eier av oljetank har ansvar for å forebygge lekkasjer og rydde opp i eventuell lekkasje, og kommunen er myndighet for å følge opp forurensning fra oljetanker.

I dag varierer kravene til oljetanker noe mellom ulike kommuner. Miljødirektoratet har foreslått at regelverket for oljetanker revideres, slik at alle nedgravde oljetanker som ikke er i bruk, må tømmes, rengjøres og graves opp. Forslaget har ikke vært på høring, og ligger nå til vurdering i departementet.

Enova kan gi støtte til privatpersoner for fjerning av oljetanker og til investering og installasjon av fornybare oppvarmingsløsninger

Relaterte lenker

Veilleder: Forbud mot fyring med mineralolje til oppvarming av bygninger