Villaksåret 2019 fikk tyvstart

I 2019 feirer alle verdens villaksnasjoner det internasjonale villaksåret. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen startet markeringen med stamlaksfiske i Drammenselva. 

Publisert 13.11.2018

– Norge er en stor nasjon når det kommer til villaks, og med dette følger det et stort ansvar. Vår behandling av villaksen er avgjørende for hele artens framtid, sa klima- og miljøminister Ola Elvestuen da han i dag tyvstartet villaksåret 2019 i Drammenselva.

Les mer i nyhetsmelding fra Klima- og miljødepartementet.

Mangfoldig markering av villaksåret

Markeringen fant sted rett nedenfor Hellefossen i Drammenselva. Her pågår for tiden fiske etter stamlaks for å bevare bestanden i genbank. Laksebestanden i elva er infisert med lakseparasitten Gyrodactylus salaris, les mer om dette her.

Gjennom villaksåret vil det være en rekke arrangementer og markeringer for å feire villaksen og gi folk mulighet til å oppleve den og lære mer om arten. Arrangementene og mer info finner du på nettsiden http://www.villaks2019.no, som ble åpnet i dag.

– Jeg håper flest mulig vil være med å feire villaksen, og oppfordrer alle som kan tenke seg å bidra med arrangementer eller tiltak til å ta kontakt med oss eller NJFF. Det kan også være mulig å søke om tilskudd fra Miljødirektoratet, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

Flere tiltak er under planlegging og vil lanseres på villaks2019.no etter hvert som de blir klare.

I 2019 får vi blant annet:

  • Fritidstilbudet Camp villaks vil arrangeres i en rekke lakseelver rundt om i landet.
  • Tengeserien Lunch kommer med et spesialnummer i forbindelse med villaksåret.
  • Det vil bli et utvidet tilbud av fiskekurs i en rekke lakseelver i villaksåret.
  • Lokale laks- og sjøørretkafeer med aktuelle tema rundt i landet
  • En omreisende fotoutstilling blant annet på Rådhusplassen i Oslo.
  • Det lages et eget undervisningsopplegg for skoler og barnehager
  • Et internasjonalt villakssymposium i Tromsø juni.
  • Vitenskapelig konferanse i Trondheim i januar, arrangert av Vitenskapelig råd for villaksforvaltning.