Nå skal det legges en plan for Oslofjorden

19. november starter arbeidet med en helhetlig plan for Oslofjorden. Denne dagen inviteres brukerne av fjorden til å gi innspill til en slik plan.

Varsel Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 02.10.2018

– Med denne konferansen sjøsettes det viktige arbeidet med en helhetlig plan for Oslofjorden. Alle som er opptatt av Oslofjorden og dens verdier har nå en unik mulighet til å sende denne skuta i riktig retning, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Det er Stortinget som har bedt om en helhetlig plan for Oslofjorden. Målet er å oppnå god miljøtilstand, restaurere viktige naturverdier, fremme et aktivt friluftsliv og ivareta det biologiske mangfoldet i fjorden. Klima- og miljødepartementet har nå gitt Miljødirektoratet i oppdrag å starte dette arbeidet med å arrangere en innspillskonferanse.

Mange og store verdier

Målet med konferansen er å starte en felles og bred involvering av brukerne av fjorden. Innspillene skal konkretisere hvilke utfordringer vi står overfor og hvordan de kan løses gjennom en helhetlig plan.

– Oslofjorden er kanskje landets viktigste friluftslivområde med en enorm verdi for folk helt fra skjærgårdene i Telemark i vest og Østfold i øst og inn til bryggekanten på Sørenga.

Samtidig er det store naturverdier i og i tilknytning til fjorden.

– Selv om området det er høy aktivitet i og rundt fjorden er det også et rikt naturmangfold her. Men dette mangfoldet er under press. Mens det tidligere for eksempel var et aktivt fiske i fjorden, er nå bestanden av kysttorsk sterkt redusert.

Du kan gi innspill

Planen skal omfatte sjø- og kystområdene fra svenskegrensen til fylkesgrensen mot Agder. Kommuner, fylker og brukere av fjorden i dette området skal involveres i arbeidet.

Vi ønsker også gjerne innspill før konferansen: Hva mener du er viktigst å legge vekt på i en helhetlig plan for Oslofjorden? Har du et bilde som viser hva Oslofjorden betyr for deg og som vi kan bruke under selve konferansen? Innspill og bilder kan sendes til oslofjorden@miljodir.no

 

Les mer om konferansen her.