Oversikt over lisensfellingskvoter utenfor ulvesonen

Mandag 1. oktober startet lisensfellingsperioden for ulv utenfor ulvesonen. Klima- og miljødepartementet og de regionale rovviltnemdene har i år åpnet for felling av til sammen 26 ulver.

Varsel Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 01.10.2018

Stortinget har slått fast at lisensfelling er det viktigste virkemiddelet for å regulere ulvebestanden, og har vedtatt et nasjonalt bestandsmål på 4-6 årlige ungekull, alle innenfor sone 4 (Oslo, Akershus, Østfold) og 5 (Hedmark).

Ettersom bestandsmålet er oppnådd er det de regionale rovviltnemndene som fastsetter lisenskvotene. I noen regioner ble kvotene påklaget. Klima- og miljødepartementet er klagemyndighet og har opprettholdt kvoten i alle klagesakene.

Kvoter utenfor ulvesonen

 

Kvote

Region 1

3

Region 2

2

Region 3

6

Region 4 og 5

12

Region 6

3

Region 7

-

Region 8

-

Totalt utenfor ulvesonen 

26

For mer informasjon om kvoter og fellingsområder i de respektive regioner, se vedtak på miljovedtak.no eller kontakt fylkesmannen i det respektive fylket.

I tillegg til kvotene utenfor ulvesonen har rovviltnemndene i region 4 og 5 fattet en felles kvote på 17 ulver fordelt på tre revirer innenfor ulvesonen, Slettås, Mangen og Hobøl.

Lisensfellingsperioden innenfor ulvesonen starter 1. januar. Rovviltnemndenes vedtak er påklaget og vil endelig behandles av Klima- og miljødepartementet.

Registrering som lisensjeger

For å delta i lisensfelling må du være registrert lisensjeger i Jegerregisteret. For å kunne registrere deg som lisensjeger må du være fylt 18 år, ha betalt jegeravgift for det aktuelle jaktåret og ha overholdt rapporteringsplikten i henhold til forskrift 18. mars 2005 om forvaltning av rovvilt § 16.

Kontinuerlig og oppdatert informasjon om antall dyr som er igjen på kvoten får en ved å ringe vakttelefonen hos Fylkesmannen i det respektive fylket. Jegerne plikter å sette seg inn i gjeldende regler og holde seg kontinuerlig oppdaterte om tall på dyr på kvoten.