Kampen mot ulovlig laksefiske intensiveres

Statens naturoppsyn (SNO) forsterker innsatsen mot ulovlig laksefiske i Troms, Nordland, Sogn og Fjordane og Hordaland.

Publisert 02.04.2019

– Vårt oppsynsarbeid viser at ulovlig fiske øker i omfang. Dette er tyveri fra fellesskapet, og miljøkriminalitet som kan ha store konsekvenser for sårbare villaksstammer. I år intensiverer vi lakseoppsynet for å få bukt med problemet, sier direktør Morten Kjørstad i Statens naturoppsyn.

20 kilometer garn

Under lakseoppsyn blir garn og lenker i sjøen kontrollert. Ulovlig satte garn, og garn som ikke er merket på riktig måte, blir beslaglagt av myndighetene. Over år har både antall garn og lengden på dem økt betydelig. Oppsummeringen av fjorårets oppsynsarbeid viser rekordbeslag.

– Omlag 20 kilometer med ulovlige garn ble dratt opp av sjøen og tatt i land. Til sammen beslagla vi 702 garn i løpet av året. Det er en nedslående rekord. Dette skyldes økt ulovlig fiske, og ikke at vi har blitt flinkere til å føre kontroll, sier Kjørstad.

Mistenker ulovlig fiske for salg

SNO observerer en negativ utvikling i det ulovlige fisket. Antall saker som avdekkes er flere enn før, men sakene blir også mer alvorlige.

– Garnlenker som beslaglegges består gjerne av flere garn enn før. Det fiskes oftere utenfor lovlig fisketid om høsten, og anmeldelsene for ulovlig kilenotfiske blir flere. Vi kan vanskelig se at ulovlighetene som avsløres kun er fiske til eget bruk, og mistenker et organisert ulovlig fiske for salg, sier SNO-direktøren.

Lovbrudd

Ulovlig fiske for salg er et svært alvorlig brudd på lakseloven og kan straffes med fengsel.

– Ulovlig fiske er et stort problem. I år er det internasjonalt villaksår, og da vil vi øke innsatsen mot ulovlig fiske. Vi skal ha enda sterkere lakseoppsyn, vi vil foreslå å heve strammerammen, og å innføre andre reaksjoner og sanksjoner, som beslag, bøter og inndragning. På denne måten vil Statens naturoppsyn bli bedre rustet i kampen mot ulovlig fiske, og folk vil vite at det er større sannsynlighet for å bli tatt. Disse tiltakene skal vi fortsatt ha også når villaksåret er over, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Troms utmerker seg

Naturoppsynet vil i år øke innsatsen og lover mer lakseoppsyn i de fire fylkene hvor oppsynsarbeidet har vist at utfordringer med ulovlig fiske er størst: Troms, Nordland, Sogn og Fjordane og Hordaland.

Av disse fire områdene er det Troms som utmerker seg med mest ulovlig fiske. Hvert tredje ulovlige garn som er beslaglagt de siste årene er tatt i Troms.

I resten av landet blir lakseoppsynet gjennomført på nivå med tidligere år. Det satses fortsatt på fellesaksjoner i samarbeid mellom SNO, politiet, Kystvakta og Fiskeridirektoratet.

– I det ulovlige fisket i sjø er det tilfeldig hvilke laksebestander det fiskes på. Om fisk fra en fåtallig og sårbar laksestamme ender i garnet i stedet for på gyteplassen i elva, kan det gjøre ubotelig skade på en hel årsklasse av laks, sier Morten Kjørstad.

Flere tips fra publikum

SNO får stadig flere tips om ulovlig fiske fra publikum.

– Vi ser dette som et uttrykk for at folk flest tar avstand fra denne typen lovbrudd. Vi ønsker fortsatt tips fra publikum som observerer ulovlig fiske og finner ulovlige garn, sier Kjørstad.