Meld fra om bjørnespor med mobilen

Nå våkner bjørnen etter dvalen, og sjansen for å se spor er større enn ellers. Ta fram mobilen og send oss bilde av spor du kommer over.

Publisert 12.04.2019

– For oss er det viktig å få tips om bjørnespor eller funn av bjørneskit. Vi undersøker slike funn fordi de bidrar til gode estimater på hvor mange bjørner vi har i Norge, sier direktør i Statens naturoppsyn (SNO), Morten Kjørstad.

Send inn bilder

For å gjøre det enkelt å melde fra om spor etter rovdyr, har Norge og Sverige etablert et felles system for å ta imot slike rapporter – Skandobs.

– Har du mobilen med på tur, kan du sende oss bilder og GPS-posisjonen din via en app på telefonen. Alternativt kan du rapportere på Skandobs sine nettsider etter at du har kommet hjem. Vi ønsker også at du kontakter nærmeste rovviltkontakt slik at vi raskt får sjekket funnet, sier SNO-direktøren.

Samler DNA-materiale

Mens snøen fortsatt ligger setter bjørnen spor etter seg når den ferdes. Meldinger om bjørnespor blir høyt prioritert og blir sjekket av feltpersonell fra SNO.  

Undersøkelsene i felt er viktige fordi de bidrar til et bilde av bjørnebestandens størrelse og utbredelse.

– Feltpersonellet vårt leter etter DNA-materiale når de følger opp et tips om bjørn. Bjørneskit og hår samles inn og sendes til analyse for å slå fast om det faktisk er bjørn som har vært på ferde. DNA-analysene gir informasjon om hvilken bjørn som er identifisert, slik at bjørnenes bevegelser kan følges over tid, sier SNO-direktøren.

For å sikre at DNA-materiale blir håndtert riktig, ønsker SNO at privatpersoner som finner bjørneskit varsler en rovviltkontakt. Sammen avtales det da om funnet bør ligge i fred til det blir kontrollert, eller om materialet skal tas med fra stedet. Uansett ønsker SNO at man tar bilde av hele funnet før man rører ved det, og sender inn bilder av funnet slik det lå

Startet i 2005

Innsamling og analyse av DNA-materiale ble i 2005 tatt i bruk i overvåkingen av brunbjørn i deler av landet. I 2009 ble innsamlingen utvidet til hele Norge.

SNO har ansvaret for innsamlingen av materiale i felt. Materialet leveres videre til Rovdata som driver Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt og er ansvarlige for overvåkingen av brunbjørn i Norge.

De fleste bjørnene i Norge finnes i grenseområdene mot Sverige, Finland og Russland. Dyr som er påvist lenger inn i landet er som regel unge hanner på vandring.