Moskusstammen på Dovre teller minst 237 dyr

Moskustelling på Dovrefjell denne uka identifiserte 237 dyr. Felling er fortsatt aktuelt for å redusere bestanden ned mot målet om 200 moskuser.

Publisert 05.04.2019

Hvert år telles moskusbestanden på Dovrefjell for å få en oversikt over antall dyr i stammen, og fordelingen mellom voksne dyr og kalver, kuer og okser.

Stabil bestand

Årets telling ble gjennomført 3. og 4. april av Statens naturoppsyn (SNO) i samarbeid med Oppdal Bygdealmenning, Lesja Fjellstyre og Dovre Fjellstyre.

Det ble funnet 172 moskuser i Oppdal og 65 i Dovre og Lesja. Til sammen gir dette 237 dyr. Tallene er minimumstall.

I fjor ble det talt 244 moskuser, så antallet er stabilt til tross for at det i vinter er felt 17 dyr for å redusere bestanden.

Mål om 200 dyr

Forvaltningsplanen for moskus sier at vinterbestanden på Dovrefjell bør holdes på rundt 200 dyr.

Fordi antallet er høyere, rådet Fylkesmennene i Trøndelag, Oppland og Møre og Romsdal i fjor Miljødirektoratet til å felle moskus for å redusere bestanden.

SNO ble i januar i år bedt om å starte arbeidet ved å felle inntil 20 dyr nå i vinter. Så langt er altså 17 felt.

– Vi mener det fortsatt er behov for å felle dyr for å få bestanden ned. Uttak for å komme ned på bestandsmålet vil gjennomføres over en periode på tre til fire år, sier seniorrådgiver i Miljødirektoratets viltseksjon, Erik Lund.

70 kalver?

Mannskapet som deltok i årets telling identifiserte 209 voksne dyr og 28 kalver i kjerneområdet for moskus på Dovrefjell.

129 av dyrene er kjønnsmodne kyr. Basert på erfaring gir dette rundt 70 nye kalver fram mot sommeren.

– Vi venter likevel ingen vesentlig vekst i bestanden. Det er vanlig at mange kalver dør om høsten og vinteren, blant annet av lungebetennelse. Og hvert år dør det eldre dyr, moskus mister livet når de blir påkjørt av tog, eller de vandrer ut av kjerneområdet og blir felt for å unngå konflikt med andre interesser, sier seksjonsleder Kjartan Knutsen i Statens naturoppsyn.

Moskusbestanden følges nøye, og i juli er det planlagt en ny telling. Da er det antall nye kalver som skal registreres på Dovrefjell.