Utvidet lisensfelling for ulv utenfor ulvesonen

Regjeringen har utvidet lisensfellingsperioden for ulv utenfor ulvesonen, slik at jegere fra i år kan felle ulv utenfor sonen til og med 31. mai.

Varsel Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 01.04.2019

– 1. april starter et nytt jaktår, og jegere som skal delta i lisensfelling etter denne datoen må derfor registrere seg som lisensjegere og betale jegeravgift for nytt jaktår, sier seksjonsleder i Miljødirektoratets viltseksjon, Knut Morten Vangen.

Ingen felling i ulvesonen

Etter en høring hvor det kom inn en rekke innspill, besluttet regjeringen nylig at lisensfellingsperioden utenfor ulvesonen endres fra perioden 1. oktober til og med 31. mars, til perioden 1. desember til og med 31. mai.

Endringen vil gjelde allerede fra i vår.

Regjeringens beslutning berører ikke lisensfelling inne i ulvesonen. Her kan det åpnes for felling i tidsrommet 1. januar til og med 15. februar.

Informasjon til jegere

Miljødirektoratet minner jegere om følgende forhold knyttet til lisensfellingen utover våren:

  • Avlagt skyteprøve for storviltjegere

    Skyteprøve som er avlagt i jaktåret 2018/2019 vil gjelde ved deltakelse i lisensfelling av ulv til og med 31. mai 2019. Dette er hjemlet i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst § 18 "For storvilt som har jakttid eller fellingsperiode som går fra ett jaktår og over i neste, gjelder skyteprøve som er avlagt i det jaktåret jakten eller fellingen av vedkommende viltart startet".

  • Betaling av jegeravgift

    Betalt jegeravgift er kun gyldig for jaktåret, det vil si ut mars. Lisensjegere som skal felle ulv etter 31. mars, må betale jegeravgift for nytt jaktår (2019/2020) før de deltar i lisensfelling.

  • Registrering som lisensjeger

    Jegere som har lisens for felling av ulv i jaktåret 2018/2019 må registrere seg som lisensjegere for nytt jaktår (2019/2020) dersom de skal delta i felling av ulv fra 1. april.

Lisensfelling av ulv administreres som normalt av Fylkesmannen. Oversikt over hvor mange dyr som gjenstår på kvoten opplyses på fylkesmannens nettsider eller på kvotetelefonen i det respektive fylket.

Digitalt jegeravgiftskort

Fra i år kan alle jegere som ønsker det fremvise digitalt jegeravgiftskort ved kontroll i felt. Jegeravgiftskortet kan lastet ned til mobiltelefonen eller skrives ut ved å logge på "Min jegerside" hos Jegerregisteret. Registrering som lisensjeger vil også fremgå av jegeravgiftskortet.

Ved kontroll vil jaktoppsynet avlese QR-koden på det nedlastede jegeravgiftskortet og se jegerdokumentasjonen for den aktuelle jegeren.

– Registrering som lisensjeger for jaktåret 2019/2020 ble ikke åpnet før 1. april. Både registrering som lisensjeger og nedlasting av det digitale jegeravgiftskortet må skje tidligst denne datoen for at lisensen skal framgå av kortet, sier Knut Morten Vangen.