Fluorstoffer funnet i oter, isbjørn, ulv og i snø

Forskere har funnet per- og polyfluorerte forbindelser (PFAS-er) i både dyr, luft og snø. For første gang er slike miljøgifter også funnet i ulv.

Publisert 12.12.2019

Det viser undersøkselen av nye PFAS-stoffer i Norge 2018.

På oppdrag fra Miljødirektoratet er screeningen er gjort av NILU– Norsk institutt for luftforskning, Norsk institutt for naturforskning (Nina), Norsk institutt for vannforskning (Niva) og Norsk Polarinstituttet.

Mer kunnskap om miljøskadelig stoff

I rapporten presenterer forskerne analyser av kjente og nye PFAS-er i miljøet på land og i vann, inkludert arktisk.

– Resultatene fra screeningen gir oss mer kunnskap om forekomsten av både kjente og nye PFAS-er. Dette er potensielt svært miljøskadelige stoffer. Dataene bruker vi som dokumentasjon i arbeidet med å få til strengere internasjonale reguleringer av nye miljøgifter, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Brukes i ulike forbrukerprodukter

PFAS-er utgjør en stor gruppe kjemiske forbindelser som brukes i mange ulike forbrukerprodukter, på grunn av sine unike vann- og smussavstøtende egenskaper.

Du finner disse fluorstoffene i alt fra matemballasje og kosmetikk til tekstilimpregnering, brannskum, plantevernmidler og mye mer.

Mer informasjon