Genetisk viktig ulv på streif etter flytting

Ulven som ble flyttet fra Engerdal til Kongsvinger for tre uker siden, har vandret mye rundt, og gjør foreløpig ikke tegn til å slå seg til ro.

Publisert 06.12.2019

– Ulven har den siste tiden oppholdt seg en periode utenfor ulvesonen, vest for Glomma i Hedmark. Den har forflyttet seg mye de ukene den har vært radiomerket. På det meste over 30 kilometer i luftlinje på et døgn, sier seksjonsleder Knut Morten Vangen i Miljødirektoratets viltseksjon.

Konsekvenser for lisensfelling

Lisensfellingsperioden for ulv utenfor ulvesonen startet 1. desember og varer til 31. mai.

Fordi denne ulven er genetisk viktig har Fylkesmannen i Innlandet avgrenset fellingsområdet for å unngå at den skal bli skutt i lisensfellingen.

– Ut fra de vandringene vi har sett til nå, er det sannsynlig at ulven kan forflytte seg til nye områder. Det kan gi løpende endringer i lisensfellingsområdet for ulv. Derfor er det viktig at ulvejegere forsikrer seg om at det er åpnet for felling i deres område, sier Vangen.

Miljødirektoratet ønsker ikke at ulven skal etablere seg utenfor ulvesonen. Direktoratet følger derfor med på bevegelsene til ulven, men ser det ikke som aktuelt med andre tiltak slik situasjonen er i dag.

Flyttet av hensyn til tamrein

– Ulven hadde gjort skade på tamrein i Engerdal. Det ble besluttet å flytte den heller enn å skadefelle, fordi den har vandret inn fra Finland/Russland og dermed kan tilføre friske gener til den sør-skandinaviske ulvestammen, sier Knut Morten Vangen.

Ulven ble bedøvet fra helikopter og utstyrt med GPS-sender i Engerdal tidlig om ettermiddagen den 14. november. Den ble kjørt i bil til et skogområde nær Kongsvinger og sluppet fri tidlig på kvelden samme dag.

Data fra GPS-sporingen viser at ulven gikk inn i Sverige 15. november, dagen etter at den ble sluppet fri. Etter vel et døgn krysset den grensa på nytt og vendte tilbake til Norge.

Den vandret så nordover i ulvesonen, men snudde nord for Flisa og returnerte mot områdene hvor den ble sluppet fri.

For vel en uke siden vandret dyret mot nordvest. Den krysset Glomma, som også er grense for ulvesonen, natt til 29. november.

Les mer: