Lisensfellingen av ulv er i gang utenfor ulvesonen

Søndag 1. desember startet lisensfellingen av ulv utenfor ulvesonen. Samlet kvote er satt til 26 dyr.

Publisert 01.12.2019

Det er de regionale rovviltnemndene som har fattet vedtak om kvoter for lisensfelling av ulv. Nemndenes vedtak er tilgjengelige på www.miljovedtak.no.

I noen regioner ble vedtakene påklaget. Klima- og miljødepartementet (KLD) har behandlet klagene og opprettholdt kvotene som nemndene fastsatte.

Pågår ut mai

Lisensfellingsperioden utenfor ulvesonen pågår til 31. mai 2020.

Jegere som vil delta må registrere seg som lisensjegere i Jegerregisteret.

Det er fylkesmennene som har det administrative ansvaret for lisensfellingen av ulv.

For detaljert informasjon om vilkår for å delta, hvordan kvoten er fordelt på områder, samt hvordan en kan holde seg orientert om gjenværende kvote, viser vi til fylkesmennene sine nettsider.

I Innlandet er lisensfellingsområdet midlertidig avgrenset i to områder, av dyreetiske hensyn og for å unngå felling av en genetisk viktig ulv. 

Lisensfelling i ulvesonen fra januar

For områdene innenfor ulvesonen er oppstarten for lisensfellingen 1. januar.

Rovviltnemndene i region 4 (Oslo/Akershus/Østfold) og 5 (Hedmark) har vedtatt felling av tre flokker innenfor ulvesonen. Vedtaket er påklaget.

En klageavgjørelse fra Klima- og miljødepartementet er forventet å foreligge innen utgangen av desember 2019.

Les mer: