Utlegging av åte reguleres i ny forskrift

Fôring og utlegging av åte er fortsatt tillatt, unntatt for store rovdyr, kongeørn og villsvin, når en ny forskrift som trer i kraft 1. januar 2020.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 19.12.2019

– Bruk av åte og fôring av ville dyr kan ha uheldige følger for både viltet, miljøet og oss mennesker. Derfor må dette reguleres. Den nye forskriften klargjør hva som er lov og ikke, men gir også Fylkesmannen mulighet til å regulere fôring og utlegging av åte nærmere ved behov, sier seksjonsleder Knut Morten Vangen i Miljødirektoratet.

Ikke fôring

Forskriften slår fast at all fôring av store rovdyr, kongeørn og villsvin er forbudt, mens det er tillatt for andre arter.

I høringen uttrykte flere ønske om å kunne fôre villsvin for å holde dem unna avlinger.

Miljødirektoratet vurderer at det ikke er i tråd med målet i handlingsplanen mot villsvin om det skal væreminst mulig villsvin i Norge, spredt utover et minst mulig område.

Begrensninger for bruk av åte

Utlegging av åte til gaupe, jerv og villsvin kan kun skje i forbindelse med lovlig felling av disse artene.

Utlegging av åte til bjørn kan i enkeltsaker tillates av Fylkesmannen.

Gjelder fra årsskiftet

Forslaget til forskrift ble sendt på høring i juni. 57 høringsuttalelser kom inn innen fristen 15. oktober.

Forskriften som nå er fastsatt av Miljødirektoratet, gjelder fra 1. januar 2020.