Villreinjakta ga økning i antall felte dyr

4738 ble villrein felt under høstens jakt, viser oppsummeringen av jegernes rapportering.

Publisert 13.12.2019

Tallene er basert på endelige rapporter fra alle villreinområder i Sør-Norge. De viser at 500 flere dyr ble felt i høst sammenlignet med fjorårets jaktsesong.

  • På Hardangervidda ble det felt 1270 dyr, som er flere enn i noen andre villreinområder.
  • For villreinområdet Reinheimen-Breheimen er det rapport om 724 felte dyr.

Bukkejakt på Hardangervidda

Hardangervidda er Norges største villreinområde, og her var det kun åpnet for bukkejakt denne høsten. Bukkefellingen var et ledd i arbeidet som kan lede frem til å friskmelde bestanden for skrantesjuke.

Jegerne felte 1270 villrein uten at sykdommen ble påvist.

Nytt villreinområde i 2019

I 2019 ble det opprettet et nytt villreinområde i Norge, Raudafjell villreinområde.

Villrein fra Nordfjella villreinområde har de siste 10-15 åra benyttet fjellområdet Raudafjell. Det var derfor naturlig at denne villreinstammen ble inkludert i villreinforvaltningen på lik linje med øvrige villreinområder i landet.

Raudafjell villreinområde ligger mellom Voss og Aurland i det kommende Vestland fylke. Den offentlige forvaltningen av bestanden er lagt til villreinnemnda for Nordfjella, Fjellheimen og Raudafjell.

24 villreinområder

I tidligere tider brukte villreinen store, sammenhengende fjellområder i Sør-Norge. I dag er villreinens leveområde splittet opp blant annet på grunn av utbygging av veger, jernbane, hyttebygging eller kraftmagasiner.

Villreinen forvaltes i dag i 24 villreinområder av forskjellig størrelse, og hvert enkelt områdene har sin egen jaktkvote.

Se også