Kvoter for jakt på gaupe i 2019

Det åpnes for jakt på gaupe i fire rovviltregioner i Norge fra 1. februar. I alt kan 55 gauper felles.

Varsel Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 31.01.2019

Det er i regionene Vest-Norge, Sør-Norge, Oppland og Midt-Norge at det åpnes for kvotejakt på gaupe i år.

I Vest-Norge, hvor det ikke er fastsatt bestandsmål for gaupe, åpnes det for kvotefri jakt. I de øvrige tre regionene er kvoten satt til 55 dyr, maksimalt 18 av dem kan være hunndyr.

57,5 familiegrupper

Før jakt i 2018 ble det registrert 57,5 familiegrupper av gaupe i Norge. Dette er under Stortingets fastsatte nasjonale mål på 65 årlige familiegrupper.

De tre siste årene sett under ett, er det likevel registrert en svak oppgang i antall dokumenterte familiegrupper av arten.

Vedtak i regionene

Den registrert økningen i familiegrupper over år, er bakgrunnen for at rovviltnemnda i region 2 (Sør-Norge) har åpnet for kvotejakt inneværende vinter, etter et år uten jakt foregående vintersesong.

I region 3 (Oppland) og 6 (Midt-Norge) er det åpnet for jakt fordi gaupebestanden i regionene ligger over bestandsmålet.

Rovviltnemndene i region 4 (Oslo/Akershus/Østfold) og region 5 (Hedmark), anmodet Miljødirektoratet om ikke å åpne for kvotejakt på gaupe i år. Direktoratet har fult anmodningen og åpner ikke for jakt i disse områdene.

I de to nordligste regionene har direktoratet valgt å ikke åpne for jakt på gaupe til tross for anmodninger fra rovviltnemndene. Dette skyldes lave bestandstall i begge regioner.

Kvoter for jakt på gaupe i rovviltregionene i 2019
Region Totalkvote (hunndyrkvote**) 
1 – Vest-Norge   Kvotefri jakt*
2 – Sør-Norge  24 (7)
3 – Oppland   6 (2)
4 – Oslo/Akershus/Østfold   Ingen jakt
5 – Hedmark  Ingen jakt
6 – Midt-Norge  25 (9)
7 – Nordland  Ingen jakt
8 – Troms og Finnmark  Ingen jakt
Totalt   55 (18)

 

 

 

 

 

 

 

* I Vest-Norge er det ikke fastsatt bestandsmål for gaupe
**Hunndyr, ett år eller eldre