Kvoter for jakt på gaupe i 2019

Det åpnes for jakt på gaupe i fire rovviltregioner i Norge fra 1. februar. I alt kan 55 gauper felles.

Publisert 31.01.2019

Det er i regionene Vest-Norge, Sør-Norge, Oppland og Midt-Norge at det åpnes for kvotejakt på gaupe i år.

I Vest-Norge, hvor det ikke er fastsatt bestandsmål for gaupe, åpnes det for kvotefri jakt. I de øvrige tre regionene er kvoten satt til 55 dyr, maksimalt 18 av dem kan være hunndyr.

57,5 familiegrupper

Før jakt i 2018 ble det registrert 57,5 familiegrupper av gaupe i Norge. Dette er under Stortingets fastsatte nasjonale mål på 65 årlige familiegrupper.

De tre siste årene sett under ett, er det likevel registrert en svak oppgang i antall dokumenterte familiegrupper av arten.

Vedtak i regionene

Den registrert økningen i familiegrupper over år, er bakgrunnen for at rovviltnemnda i region 2 (Sør-Norge) har åpnet for kvotejakt inneværende vinter, etter et år uten jakt foregående vintersesong.

I region 3 (Oppland) og 6 (Midt-Norge) er det åpnet for jakt fordi gaupebestanden i regionene ligger over bestandsmålet.

Rovviltnemndene i region 4 (Oslo/Akershus/Østfold) og region 5 (Hedmark), anmodet Miljødirektoratet om ikke å åpne for kvotejakt på gaupe i år. Direktoratet har fult anmodningen og åpner ikke for jakt i disse områdene.

I de to nordligste regionene har direktoratet valgt å ikke åpne for jakt på gaupe til tross for anmodninger fra rovviltnemndene. Dette skyldes lave bestandstall i begge regioner.

Kvoter for jakt på gaupe i rovviltregionene i 2019
Region Totalkvote (hunndyrkvote**) 
1 – Vest-Norge   Kvotefri jakt*
2 – Sør-Norge  24 (7)
3 – Oppland   6 (2)
4 – Oslo/Akershus/Østfold   Ingen jakt
5 – Hedmark  Ingen jakt
6 – Midt-Norge  25 (9)
7 – Nordland  Ingen jakt
8 – Troms og Finnmark  Ingen jakt
Totalt   55 (18)

 

 

 

 

 

 

 

* I Vest-Norge er det ikke fastsatt bestandsmål for gaupe
**Hunndyr, ett år eller eldre