Rapportering til produktregisteret innen 15. mars

Virksomheter som har registrert kjemikalier i produktregisteret skal årlig rapportere inn mengder. Rapporteringen av årsmengder for 2018 skal gjøres i Miljødirektoratets elektroniske løsning for deklarering av kjemikalier.

Publisert 22.01.2019

Frist 15. mars 2019

Fristen for å rapportere mengder for 2018 er 15. mars 2019. Alle som produserer eller importerer kjemikalier med deklareringsplikt skal rapportere inn til produktregisteret hvor store mengder av hvert kjemikalie de har produsert eller importert i året som gikk.

Utsatt frist kan gis ved behov. Søknad om utsatt frist sendes på e-post til produktregisteret@miljodir.no.

Rapportering av mengder for 2018 skal skje elektronisk 

Etter endringene i "Forskrift om deklarering til produktregisteret" (Deklareringsforskriften) som trådte i kraft 01.10.2018, skal all rapportering og deklarering til produktregisteret gjøres elektronisk via Miljødirektoratets Kjemikaliedeklarering til produktregisteret, som er tilgjengelig fra Altinn.

Utenlandske virksomheter

Utenlandske virksomheter som deklarerer på vegne av norsk importør, skal også rapportere mengder elektronisk til produktregisteret.

Den elektroniske løsningen for utenlandske virksomheter er en engelsk versjon av det samme systemet som brukes av norske deklaranter, men med en annen metode for innlogging fordi bare norske virksomheter kan bruke Altinn. 

Oppfølging ved manglende rapportering

Miljødirektoratet kan fatte vedtak om tvangsmulkt, med hjemmel i Produktkontrolloven § 13, dersom vi ikke mottar deres rapportering av mengder for 2018 innen fristen. Dere vil i så fall motta brev med varsel og vedtak om tvangsmulkt.