Lakseoppsynet avdekker færre ulovligheter

Statens naturoppsyn (SNO) finner færre ulovligheter under lakseoppsyn langs kysten i år enn i fjor. Nedgangen er spesielt stor i Troms.

Publisert 22.07.2019

– Det er bra at vi ser en nedgang i det ulovlige laksefisket. Regjeringen har styrket innsatsen mot ulovlig fiske som er en vesentlig trussel mot bestanden av villaks. Vi har også foreslått å heve strafferammen og gi forvaltningen nye og utvidede virkemidler for å håndheve ulovlig fiske. Til sammen gir det et tydelig signal om at ulovlig fiske er alvorlig miljøkriminalitet og dette kan ha bidratt til færre ulovligheter i år, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Til og med 10. juli i år var det inndratt 122 garn landet rundt. På samme tid i fjor var antallet 167.

– Innsatsen i lakseoppsynet er økt i år, noe vi har varslet tydelig. Det virker som om dette har hatt en forebyggende effekt, for så langt er de totale beslagene av redskaper redusert med en fjerdedel i forhold til i fjor, sier seksjonssjef Arnstein Johnsen i Miljødirektoratets feltapparat, SNO.

Til tross for nedgangen har antall anmeldelser økt fra 18 i fjor til 23 i år.

Sterk nedgang i Troms

Troms har over tid markert seg som et fylke med mange beslag, og har toppet statistikken over ulovlig fiske.

De siste par årene har Statens Naturoppsyn, i samarbeid med politiet og kystvakta, økt innsatsen i fylket i et forsøk på å stoppe den ulovlige aktiviteten. Arbeidet ser ut til å ha hatt effekt.

– Beslaget av garn og garnlenker i Troms er halvert fra i fjor til i år. Til og med 10. juli hadde vi gjort 28 beslag, mens det på samme tid i fjor var registrert 62. Nedgangen kommer samtidig som antall kontroller er økt betydelig i fylket, sier Arnstein Johnsen.

Sesongen for kilenotfiske er akkurat startet i Troms. Nylig gjorde SNO en overflyging med helikopter for å sjekke om regelverket blir fulgt. Hovedinntrykket så langt er bra, men SNO fortsetter et intensivt oppsyn gjennom hele sommeren.

Varierer mellom landsdeler

I Nordland er det registrert en nedgang i beslag, fra 41 inndragninger i fjor til 32 i år. Beslagstallene går ned i Lofoten, mens de har økt i sørlige del av Nordland.

I nye Vestland fylke (Sogn og Fjordane og Hordaland) er beslagstallene omlag som før med 36 inndragninger i år og 31 i fjor.

Flere garn er tatt på bakgrunn av tips fra publikum. SNO oppfordrer til å tipse via nettsiden ulovligegarn.no.