Syntetiske drivstoff og biogass – global produksjon

Miljødirektoratet har fått laget en oversikt over global produksjon av biogass og syntetisk drivstoff, med fokus på europeisk produksjon.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 01.07.2019

Rapporten viser at europeisk biogass i framtida i større grad vil benyttes som drivstoff.

Dagens produksjon i Europa er på 196 TWh, der bare 1,75 TWh brukes til drivstoff (2017).

Realistisk potensial i 2030 anslås til 500 TWh, der rundt 200 TWh utnyttes som drivstoff.

Rapporten gjennomgår også produksjonsstatus og scenario for såkalt syntetisk drivstoff. Dagens globale produksjon av disse drivstofftypene er på 1,1 TWh og dette kan øke til 11,5 TWh i 2030.

For electrofuels trekkes det frem at fremtidig lønnsomhet og vekst avhenger av tilgang på billig fornybar strøm og reduserte kostnader for oppsamling og distribusjon av CO2.

Det er konsulentselskapet CIT industriell energi AB som har laget rapporten.

Rapporten: Global production of bio-methane and synthetic fuels -overview