Teknisk beregningsutvalg for klima - første rapport

Rapporten vurderer hvilke metoder man bruker for å analysere effekten av klimatiltak.

Publisert 01.07.2019

Teknisk beregningsutvalg for klima ble oppnevnt 15. juni 2018. 

Utvalgets første rapport er nå levert. Miljødirektoratet har ledet utvalgets sekretariat.

Les mer hos Klima- og miljødepartementet