Trondheimskonferansen oppfordrer til handling

Den niende biomangfoldkonferansen i Trondheim sender et tydelig budskap om handling og forpliktende tiltak for naturmangfoldet.

Varsel Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 05.07.2019

– 450 deltakere fra 115 land er ny rekord for konferansen. Dette viser at oppmerksomheten om tapet av naturmangfold øker, og ikke minst er interessen for å bidra til løsninger større enn før, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro.  

Arrangert siden 1993

Den første Trondheimskonferansen om biologisk mangfold ble arrangert i 1993, samme år som konvensjonen for biologisk mangfold (CBD) trådte i kraft. Siden den gang har konferansen spilt en sentral rolle i forberedelser til de politiske prosessene knyttet til konvensjonen.

Konferansen har vært en arena for åpen dialog mellom forvaltning, forskning, næringsliv og andre aktører.

Sluttdokumenter fra konferansen har ligget på bordet som en del av det faglige grunnlaget i partsmøter under konvensjonen, slik årets sluttdokument også vil gjøre når neste partsmøte arrangeres i Kina neste år.

Nye mål for bevaring av naturmangfold

– Møtet i Trondheim danner et viktig grunnlag for diskusjonene i Kina neste år om nye globale mål for bevaring av naturmangfoldet. Det er viktig å få på plass tydelige målsetninger fordi menneskeheten er avhengig av velfungerende økosystemer. Vi sager av greina vi sitter på om vi ikke lykkes med å stanse tapet av biologisk mangfold, sier Ellen Hambro.

Parallelt med Trondheimskonferansen inviterte klima- og miljøminister Ola Elvestuen tretten miljøvernministre til et møte i Trondheim for å diskutere de politiske prosessene fram mot neste års partsmøte i CBD i Kina.

Ministrene ble enige om et opprop som oppfordrer til en mer ambisiøs og forpliktende avtale for naturmangfoldet. De forpliktet seg til å arbeide for dette fram mot naturtoppmøtet i Kina neste år.

Kontakt: 

Miljødirektoratets pressetelefon, tlf. 977 87 000
E-post: presse@miljodir.no