Trondheimskonferansen: Rekord i antall deltakere

450 deltakere fra 115 land samles i dag i Trondheim for å diskutere løsninger på truslene mot verdens naturmangfold.

Varsel Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 02.07.2019

– Den internasjonale interessen for konferansen har økt markant, med deltakerrekord i år. Det tyder på at alvoret i situasjonen for naturmangfoldet har blitt tydeligere, men også at interessen for å få på plass løsninger er blitt større, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

Store utfordringer for naturmangfoldet

Naturpanelet (IPBES) tegnet i sin globale utredning som ble lagt fram i mai, et dystert bilde av tilstanden for naturmangfoldet i verden. Tapet av naturmangfold er økende og vil ha alvorlige konsekvenser for mennesker verden rundt om vi ikke klarer å snu utviklingen.

Det er også klart at vi ikke vil nå de målene verden har satt for å bedre situasjonen i perioden 2011-2020, de såkalte Aichi-målene. Nye mål skal på plass gjennom konvensjonen for biologisk mangfold (CBD) som møtes til partsmøte i Kina neste år.

– Konvensjonen pekte i fjor høst på Trondheimskonferansen som det viktigste faglige møtepunktet i arbeidet med å lage de nye målene for verdens naturmangfold. Konferansen vil munne ut i et sluttdokument med råd og innspill til de internasjonale prosessene fram mot partsmøtet i Kina, sier Hambro.

Miljøministre fra flere land

Dette er niende gang at Trondheim samler delegater fra en rekke land, næringslivsrepresentanter og miljøeksperter, til åpen dialog om en viktig felles utfordring.

I årets konferanse stiller delegasjoner fra rundt 115 land, flere av dem ledet av landenes miljøministre.

I tillegg deltar representanter fra blant andre World Economic Forum, Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD), FNs miljøprogram (UNEP), konvensjonen for biologisk mangfold (CBD), og organisasjoner som World Wildlife Fund (WWF) og EAT.

Konferansens åpningsinnlegg holdes av klima- og miljøminister Ola Elvestuen, Indonesias minister for miljø og skog, Siti Nurbaya Bakar, og Kinas viseminister for økologi og miljø, Zhai Qing.

– Miljøministrenes deltakelse i åpningen understreker den sentrale rollen konferansen har opparbeidet seg. Også tidligere har den vært en viktig tenketank i forkant av internasjonale prosesser, og en tenketank preget av åpen dialog og gjensidighet, sier Ellen Hambro.

Mer info