Utvalgte kulturlandskap: Høring av ny forskrift

En ny forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap er på høring.

Publisert 08.07.2019

Forslaget til forskrift er et ledd i oppfølgingen av Stortingets vedtak om at ansvaret for forvaltningen av tilskudd til Utvalgte kulturlandskap i jordbruket kan overføres til kommunene.

Det er Landbruksdirektoratet som har sendt forslaget på høring, på vegne av Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet.

Høringsfristen er 16. september 2019.

Svar på høringen skal sendes til Landbruksdirektoratet.