Utvalgte kulturlandskap: Høring av ny forskrift

En ny forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap er på høring.

Varsel Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 08.07.2019

Forslaget til forskrift er et ledd i oppfølgingen av Stortingets vedtak om at ansvaret for forvaltningen av tilskudd til Utvalgte kulturlandskap i jordbruket kan overføres til kommunene.

Det er Landbruksdirektoratet som har sendt forslaget på høring, på vegne av Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet.

Høringsfristen er 16. september 2019.

Svar på høringen skal sendes til Landbruksdirektoratet.