Anmelder engrosfirma til politiet

Miljødirektoratet har anmeldt engrosfirmaet Festival AS til politiet for gjentatte brudd på produktregelverket

Varsel Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 01.07.2019

Festival AS driver engroshandel med et bredt vareutvalg innen interiør, gave, fritid, verktøy, gaveartikler, elektriske produkter og diverse sesongvarer og selger disse til varehandelen, herunder større og kjente butikker som Coop, Maxbo, Hageland, Skeidar, Sparkjøp, Hansen & Dysvik, Christiania Belysninger og komplett.no.  En stor andel av produktene blir importert fra land utenfor EU/EØS.

Miljødirektoratet ser svært alvorlig på at en importør og forhandler av denne størrelse ikke tar produkt- og kjemikalieregelverket på alvor.

- Det er svært kritikkverdig at Festival AS driver sin virksomhet uten at det er gjort en risikovurdering av produktene, og ledelsen har ikke vist vilje til å skjerpe seg.  Det er også viktig å minne om at virksomheter som selger produkter har plikt til selv å skaffe seg informasjon om hva produktene inneholder og om de er lovlige å selge. De kan ikke kun basere seg på at importører og grossistene kontrollerer dette, sier avdelingsdirektør i Miljødirektoratet, Bjørn Bjørnstad.

Siden 2009 har Miljødirektoratet vært på totalt fem tilsyn hos Festival AS. Hver gang ble det funnet produkter med forbudte miljøgifter og betydelige mangler i internkontrollsystemet deres.  Miljødirektoratet har derfor nå anmeldt virksomheten til politiet.

Ettersom overtredelser av produktkontroll-loven er foreldet etter to år, er det lovbruddene avdekket under tilsyn gjennomført mellom 2017 og 2019 som begrunner anmeldelsen. 

Miljødirektoratet minner om at virksomheter som selger produkter har plikt til selv å skaffe seg informasjon om hva produktene inneholder og om de er lovlige å selge. De kan ikke kun basere seg på at importører og grossistene kontrollerer dette.

Flere produkter med ulovlig innhold av miljøversting SCCP

Festival AS ble i forbindelse med tilsyn pålagt å sende flere av sine produkter til analyse for å kontrollere innhold av miljøgifter i produktene. Analyseresultatene viser at halvparten av produktene som ble testet, inneholdt høye nivåer av kortkjedede klorparafiner (SCCP) . Lyslenker, slegger og hammere var blant produktene som var ulovlige og som ble videresolgt til forhandlere rundt om i landet

SCCP er en organisk miljøgift som hoper seg svært lett opp i dyr og mennesker, brytes veldig langsomt ned, er meget giftig for vannlevende organismer og mistenkt å være kreftfremkallende. Bruken av SCCP ble forbudt i 2002.

Mangelfull internkontroll kan ha alvorlige konsekvenser

Miljødirektoratet kontrollerer at de som driver med import og salg av produkter og kjemikalier har et velfungerende internkontrollsystem. Det skal sikre at virksomheten har oversikt over kravene som gjelder for produktene de importerer og omsetter, og har rutiner for å unngå at den selger produkter som utgjør en risiko for helse og miljø.

Selv med gjentatte tilsyn og veiledning, hadde Festival AS ikke fått på plass et fungerende internkontrollsystem.

Verken ledelsen eller ansatte som hadde ansvar for produktsikkerhet hos Festival AS hadde nødvendig kunnskap om produktregelverket. Det forelå heller ikke skriftlig avvikssystem eller risikovurdering av produkter og leverandører.

Til tross for at dette er påpekt ved tidligere tilsyn, ble det i juni 2018 avdekket at Festival AS fremdeles omsatte ulovlige produkter av samme type materiale og fra samme leverandører. Dette skjedde  uten at virksomheten  vurderte hvorvidt disse produktene kunne inneholde farlige stoffer og være forbudt å selge.