Klimagassutslippene flater ut

Foreløpige tall viser at det ble sluppet ut 0,4 prosent mer klimagasser i 2018 enn året før.

Publisert 03.06.2019

Oppgangen skyldes en mindre andel biodrivstoff i veitrafikken samt mer forbruk av fossilt drivstoff til andre transportformer, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå.