Klimagassutslippene flater ut

Foreløpige tall viser at det ble sluppet ut 0,4 prosent mer klimagasser i 2018 enn året før.

Varsel Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 03.06.2019

Oppgangen skyldes en mindre andel biodrivstoff i veitrafikken samt mer forbruk av fossilt drivstoff til andre transportformer, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå.