Ny Unesco-status til Nordhordland

Et 6700 kvadratkilometer stort område mellom Bergen og Sognefjorden får status som biosfæreområde under Unescoprogrammet Man and the Biosphere (MAB).

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 19.06.2019

Unesco sitt hovedorgan for MAB, the International Coordinating Council (ICC), godkjente i dag søknaden om å etablere Nordhordland biosfæreområde – det første i sitt slag på det norske fastlandet.

Det aktuelle området strekker seg fra havet i vest, gjennom kyst- og fjordlandskapet til toppen av Stølsheimen 1300 meter over havet, og ned til Sognefjorden.

Det omfatter arealer i 14 kommuner og har en befolkning på 55 000.

– Det er en stor fjær i hatten for regionen å få en slik status. Fra før har 686 områder i 122 land denne statusen, mens antallet i år øker til rundt 700, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Bærekraftig utvikling

Man and the Biosphere-programmet ble etablert i 1971 for å bidra til langsiktig og bærekraftig bruk og vern.

Et viktig krav Unesco setter er at et biosfæreområde skal inneholde en mosaikk av ulike økologiske system som er representative for større geografiske regioner.

Unesco poengterer at det er viktig å vise hvordan menneskene i disse områdene lever og bruker ressursene.

Nordhordland biosfæreområde er representant for den ressurssterke Vestlandskysten, og i internasjonal sammenheng et demonstrasjonsområde for det moderne Norge.

– Biosfæreområder inneholder vernede naturområder med strenge restriksjoner, men i hoveddelen av området skal det fortsatt foregå bærekraftig næringsutøvelse. Den nye statusen er ikke ment å bidra til mer vern, men skal være et redskap for kommunene og andre aktører for bærekraftig utvikling og miljøvennlige løsninger, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Lokalt samarbeid

Arbeidet med å få opprettet Nordhordland biosfæreområde er et samarbeid mellom kommunene i regionen. Nordhordland Utviklingsselskap IKS har ledet prosjektet i samarbeid med Universitetet i Bergen.

Som grunnlag for en søknad til Unesco ble det utarbeidet en forstudie som viser hvordan regionen fyller kravene for biosfæreområder, og en plan for videre utvikling av området. Forstudien ble behandlet og fikk støtte av alle kommunestyrene.

En MAB-komité opprettet av Klima- og miljødepartementet (KLD) bistår i gjennomføringen av programmet i Norge, inkludert behandling av søknader om MAB-status. Sekretariatet for komiteen er lagt til Miljødirektoratet.

Det er regjeringen som beslutter om det skal sendes søknader til Unesco om nominasjon av norske områder.